*

Ο Α.Π.Σ ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ ανακοινώνει ότι για την οικονομική του ενίσχυση, προσφέρει τη δυνατότητα προβολής-διαφήμισης των επιχειρήσεων της περιοχής μας και όχι μόνο στο blog η στο ημερολόγιο του 2017 . Το κόστος της καταχώρισης είναι 30€ ευρώ για ένα χρόνο

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ‘’Δημήτρης Σαμαράς’’

Ο  Αθλητικός  Ποδοσφαιρικός   Σύλλογος  "ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ"  διοργανώνει  στις  ιδιόκτητες  εγκαταστάσεις  του,   το 1ο τουρνουά ακαδημιών  ποδοσφαίρου ΄΄Δημήτρης Σαμαράς΄΄
  
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν όλες  οι  ποδοσφαιρικές  ακαδημίες, ιδιωτικές και μη, είτε αυτές μετέχουν αποκλειστικά στο εν λόγω τουρνουά είτε μετέχουν σε άλλα θεσμοθετημένα πρωταθλήματα ερασιτεχνικών σωματείων ή Ε.Π.Σ

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Θα  συγκροτηθούν  4  κατηγορίες
α) κατηγορία  προ-παιδικού με αθλητές που γεννήθηκαν  το έτος 2002 και 2003
β) κατηγορία   junior  με αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2004 και   2005  
γ) κατηγορία  pre-junior  με αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2006 και 2007
δ) κατηγορία  bambini  με αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2008 και 2009

3. ΓΗΠΕΔΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ
Το  τουρνουά  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.
Α/Α
ΤΜΗΜΑ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΩΡΑ ΑΓΩΝΩΝ
1
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ
2002-2003
9Χ9
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/6
19:30-21:00
2
JUNIOR
2004-2005
9Χ9
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/6
16:30-19:30 
3
PRE JUNIOR
2006-2007
7Χ7
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/6
19:00-20:30 
4
BAMBINI
2008-2009
6Χ6
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/6
17:00-20:00

Σημειώνεται ότι δεν θα επιτραπεί συμμετοχή ποδοσφαιριστή  εάν δεν αντιστοιχεί η ηλικία του στην ανάλογη κατηγορία σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
Η  Διοργανώτρια Αρχή  μπορεί  να  ορίζει κατ΄ εξαίρεση και άλλη  μέρα  ή  και  ώρα  εφόσον  κατά  την  κρίση  της  συντρέχει  λόγος, είτε έπειτα από διαβούλευση με τις αντίστοιχες ομάδες είτε μονομερώς.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Σε  όλες  τις  κατηγορίες  οι  ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται
α) με το δελτίο  αθλητικής ιδιότητας   (Ε.Π.Ο)   ή   με  πρωτότυπο  πιστοποιητικό γέννησης και φωτογραφία σφραγισμένη από επίσημο φορέα  ή  άλλο  επίσημο  έγγραφο  που να αποδεικνύει την ηλικία  του  αθλητή (π.χ διαβατήριο  κ.λ.π)
β) με  κατάσταση  υγείας  θεωρημένη  από γιατρό,  ή  με ιατρική βεβαίωση  που να επιτρέπει την συμμετοχή του παιδιού  σε αγώνες.
Μόνο με την προσκόμιση των παραπάνω θα δικαιούται συμμετοχής ο ποδοσφαιριστής στους αγώνες.
Σημειώνεται  ότι  η  Διοργανώτρια  αρχή  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  σε  τυχόν  ιατρικό πρόβλημα  που θα παρουσιαστεί κατά την διάρκεια των αγώνων του Πρωταθλήματος.
Υπεύθυνοι  για την κατάσταση  υγείας  των  αθλητών  είναι  οι  γονείς / κηδεμόνες  τους  καθώς και η ομάδα στην οποία αγωνίζεται.
2. Η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους θα επιτρέπεται μόνο στα άτομα τα οποία θα έχουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια ( προπονητές, υπεύθυνοι ακαδημιών). Τονίζεται ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα άλλο άτομο.
Κάθε ομάδα οφείλει να προσέρχεται στο γήπεδο τουλάχιστον   μισή  ώρα  πριν από την προγραμματισμένη  ώρα  έναρξης του αγώνα και να παρουσιάζεται έγκαιρα στον αγωνιστικό χώρο, έτοιμη για την έναρξη του αγώνα.
Εάν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών,  οι  υπεύθυνοι των ομάδων σε συνεννόηση  με  την  Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να συναποφασίσουν την μη τέλεση του αγώνα,  ή την διακοπή του,  εάν αυτός έχει  ήδη  ξεκινήσει. Σε  αυτήν την  περίπτωση  θα  ορίζεται  ο  αγώνας  εκ   νέου.
Σε  περίπτωση  που  με  οποιονδήποτε  τρόπο( υποβολή σχετικής  ένστασης, επιβεβαίωση καταγγελίας  κ.λ.π. )  διαπιστωθεί αντικανονική συμμετοχή  ποδοσφαιριστή ( πλαστοπροσωπία, μεγαλύτερη ηλικία, χωρίς δελτίο, χωρίς ιατρική θεώρηση  κ.λ.π)  η  ομάδα  που  τον χρησιμοποίησε θα χάνει τον συγκεκριμένο αγώνα με σκορ 3-0 και θα  τιμωρείται περαιτέρω  κατόπιν απόφασης της Διοργανώτριας  Αρχής.
Ακαδημία  που  δεν  θα  κατέβει  να  αγωνιστεί σε  αγώνα,  χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος ανωτέρας βίας,  χάνει το συγκεκριμένο  αγώνα με  σκορ 3-0  α.α.  Εάν το επαναλάβει  τότε θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.
Τα αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα για την φωτογράφηση καθώς και την βιντεοσκόπηση των αγώνων τα έχει η Διοργανώτρια Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993, άρθρα 1,2,3,6,9,13 παρ. 2 και 3.
Σημειώνεται ότι δεν θα επιτρέπεται  η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους  σε γονείς ή άλλους ερασιτέχνες ή επαγγελματίες φωτογράφους με σκοπό τη φωτογραφική απεικόνιση ή μαγνητοσκόπηση των αγώνων. Με την υποβολή και αποδοχή της συμμετοχής στο  Πρωτάθλημα οι ομάδες μεταβιβάζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων καθώς και οποιουδήποτε άλλου οπτικοαουστικού μέσου ( Ν. 2121/1993,  άρθρο 13,  παρ 3 )

5. ΦΥΛΛΟ  ΑΓΩΝΑ
Στο Αθλητικό κέντρο   θα  λειτουργεί  Γραμματεία - ώστε να διευκολύνει  το  έργο των προπονητών και των ομάδων γενικότερα – με ευθύνη της Διοργανώτριας Αρχής.
Οι  ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν   πριν την έναρξη των αγώνων,  κατάσταση με το σύνολο των παικτών  που θα χρησιμοποιήσουν στους αγώνες,  καθ όλη την διάρκεια του Πρωταθλήματος, με  το έτος γεννήσεως τους,  τα   αποδεικτικά της ηλικίας τους .
Σημειώνεται ότι η  παραπάνω κατάσταση των παικτών θα ισχύσει καθ όλη την διάρκεια του Πρωταθλήματος και δεν θα επιτρέπεται συμμετοχή ποδοσφαιριστή που δεν είναι δηλωμένος στην παραπάνω κατάσταση. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παραπάνω κατάστασης (μέχρι το πολύ 3 ποδοσφαιριστές)  θα γίνεται δεκτή  κατόπιν αιτήματος προς την Διοργανώτρια Αρχή και μόνο  εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος.  
Ο συνολικός τελικός αριθμός των αθλητών που θα συμμετέχουν στους αγώνες για κάθε τμήμα  - για την   εύρυθμη λειτουργία του πρωταθλήματος  –  δεν θα πρέπει να  ξεπερνά τους 20 για την κατηγορία προπαιδικού, τους 18 για την κατηγορία junior  ,  τους 16 για  την κατηγορία pre-junior και τους 12  για την κατηγορία bambini. 
Πριν  την  έναρξη  του  εκάστοτε  παιχνιδιού   η  Διοργανώτρια  Αρχή  θα  μπορεί  να  ελέγχει  και  να  πιστοποιεί  την  ηλικία  των  παιδιών  καθώς  και  εάν  αυτά  βρίσκονται  στις  καταστάσεις  των  ομάδων  που  έχουν  κατατεθεί. 

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύουν οι κανόνες  του Κ.Α.Π  με τις ιδιαιτερότητες  της  ηλικίας  των  ποδοσφαιριστών που ακολουθούν

Στις  κατηγορίες  προ-παιδικού  και  junior  απαγορεύεται  το πιάσιμο της  μπάλας  από τον τερματοφύλακα  σε γύρισμα συμπαίκτη του.

Υπάρχει  οφ-σάιντ  στην κατηγορία   προ-παιδικού.

 Πλάγια άουτ εκτελούνται με τα χέρια  σε όλες τις κατηγορίες.

Σε  περίπτωση  αποβολής  παίκτη  με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο παίκτης αποβάλλεται από το συγκεκριμένο παιχνίδι και αγωνίζεται κανονικά στο επόμενο.

 Σε  περίπτωση  αποβολής παίκτη με απευθείας κόκκινη κάρτα ο παίκτης τιμωρείται με  1 αγωνιστική.

Σε  περίπτωση  που   2  ομάδες  ισοβαθμήσουν  λαμβάνονται υπ’ όψη κατά σειρά,  ο  μεταξύ τους αγώνας, η διαφορά τερμάτων επίθεσης - άμυνας και τέλος τα περισσότερα τέρματα στην επίθεση.

Οι  ομάδες  θα  κατέρχονται στους αγώνες  με τη συνηθισμένη στολή,  ενώ  είναι υποχρεωτική η χρήση περικνημίδων.

Σημειώνεται ότι η Διοργανώτρια Αρχή ,θα παρέχει η ίδια τις μπάλες των αγώνων αλλά  και της προθέρμανσης των ομάδων.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ
Οι  ομάδες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνονται για το πρόγραμμα  με δική τους ευθύνη από την Διοργανώτρια Αρχή μέσω της σελίδας της στο διαδύκτιο (http://doksadrymou.blogspot.gr/) ή μέσω του υπεύθυνου του  προγράμματος.


8.  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ
Με  μέριμνα  της  Διοργανώτριας  Αρχής  θα  ορίζονται  διαιτητές  για τους αγώνες  στις κατηγορίες   προ-παιδικού,  junior  και  pre-junior.
Η συμπεριφορά  προς  τους  διαιτητές  πρέπει να είναι υποδειγματική. Την  ευθύνη για την σωστή συμπεριφορά των παιδιών αλλά και των γονιών τους έχουν  αποκλειστικά  οι  υπεύθυνοι  και  οι  προπονητές  των  Ακαδημιών.

9.  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ  -   ΓΙΑΤΡΟΣ  ΑΓΩΝΑ
Το  κέντρο όπου θα διεξάγονται  οι  αγώνες θα είναι εφοδιασμένο με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό υλικό. Κατά  την  διάρκεια των αγώνων θα παρευρίσκεται γιατρός με ευθύνη της Διοργανώτριας  Αρχής.   
Σημειώνεται  ότι  σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος,  η  Διοργανώτρια  Αρχή  δεν φέρει καμία ευθύνη αλλά  και  ουδεμία  υποχρέωση  έχει  προς  οποιονδήποτε  τρίτο.
Τονίζεται  επίσης  ότι  απέναντι  σε  οποιαδήποτε  αξίωση  από  την  πλευρά  των  γονέων των αθλητών,  σε  τυχόν  τραυματισμό,  υπεύθυνη  είναι  η ομάδα  στην  οποία ανήκει ο αθλητής  και κανείς  άλλος.


10.ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Σε  καμία από  τις  κατηγορίες  δεν θα  κρατηθεί  βαθμολογία.

Το  τουρνουα  θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις: 

Α΄  ΦΑΣΗ 
Οι  ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε 2 γύρους σύμφωνα με το πρόγραμμα  που θα ανακοινωθεί.
Β΄  ΦΑΣΗ 
Θα  ακολουθήσει η τελική φάση του Πρωταθλήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα από την Διοργανώτρια Αρχή.

11.  ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι  Ακαδημίες  θα  πρέπει να υποβάλλουν δήλωση  συμμετοχής, συμπληρώνοντας τα ανάλογα έντυπα που ακολουθούν,  μέχρι   την Τρίτη 9 Ιουνίου  2015.

2. H  συμμετοχή  των  τμημάτων  είναι  ΔΩΡΕΑΝ  σε  όλες  τις  κατηγορίες.

3. Ημερομηνία έναρξης του Τουρνουά  ορίζεται το Σαββατο  13  Ιουνίου  σε όλες  τις  κατηγορίες.


12. ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ
Ότι  δεν  προβλέπεται  στην  παρούσα  προκήρυξη  θα  ρυθμίζεται  σύμφωνα  με  απόφαση  της  Διοργανώτριας  Αρχής  . Επίσης  η  Αρχή   αυτή  διατηρεί  το απόλυτο   δικαίωμα  για  μερική  ή  ολική  τροποποίηση  της  προκήρυξης  αυτής  και  μετά  την  έναρξη  των  αγώνων.


τηλ επικοινωνιας 6994 788 188


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου