*

Ο Α.Π.Σ ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ ανακοινώνει ότι για την οικονομική του ενίσχυση, προσφέρει τη δυνατότητα προβολής-διαφήμισης των επιχειρήσεων της περιοχής μας και όχι μόνο στο blog η στο ημερολόγιο του 2017 . Το κόστος της καταχώρισης είναι 30€ ευρώ για ένα χρόνο

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Το πρόγραμμα του 2ου Ομίλου


Αναλυτικά οι αγωνιστικές

1η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΙΩΝΙΚΟΣ

2η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΙΩΝΙΚΟΣ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

3η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΙΩΝΙΚΟΣΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

4η αγωνιστική
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΙΩΝΙΚΟΣ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

5η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΙΩΝΙΚΟΣΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

6η αγωνιστική
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΙΩΝΙΚΟΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

7η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΙΩΝΙΚΟΣΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ

8η αγωνιστική
ΙΩΝΙΚΟΣΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ

9η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΙΩΝΙΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ

10η αγωνιστική
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΙΩΝΙΚΟΣΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ

11η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΙΩΝΙΚΟΣ
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

12η αγωνιστική
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΙΩΝΙΚΟΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

13η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΙΩΝΙΚΟΣ
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ

14η αγωνιστική
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΙΩΝΙΚΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ

15η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΙΩΝΙΚΟΣ
16η αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΙΩΝΙΚΟΣΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

17η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΙΩΝΙΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

18η αγωνιστική
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΙΩΝΙΚΟΣ
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

19η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005
ΙΩΝΙΚΟΣΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

20η αγωνιστική
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΙΩΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

21η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΙΩΝΙΚΟΣΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ

22η αγωνιστική
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΙΩΝΙΚΟΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ

23η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΙΩΝΙΚΟΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005

24η αγωνιστική
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΙΩΝΙΚΟΣΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005

25η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΙΩΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

26η αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΙΩΝΙΚΟΣΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

27η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΙΩΝΙΚΟΣ
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

28η αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΙΩΝΙΚΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

29η αγωνιστική
ΜΕΛΙΤΕΑΣΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΙΩΝΙΚΟΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

30η αγωνιστική
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΙΩΝΙΚΟΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου